SEO / Sökmotoroptimering

Google är Sveriges i särklass största sökmotor och 95% av alla sökningar görs idag via deras plattform. I Sverige görs det varje dag mer än 50 miljoner sökningar på Google. Med siffror som dessa inser du säkert vikten av att synas högt upp i sökresultatet som Google visar upp. Konkurrensen mellan företag som vill ranka högt upp på är idag oerhört stor då många förstår betydelsen av vad en bra position innebär.

Syns du inte så finns du inte.

Sökmotoroptimering, eller SEO som det också kallas, är en typ av digital marknadsföring där syftet är att öka ens synlighet i sökmotorernas organiska resultat. Sökmotoroptimering handlar alltså om att synas bra i det resultat som inte är betalda annonser hos sökmotorer så som Google, Bing och Yahoo. Om SEO utförs korrekt leder det till att ens webbplats syns högt upp i sökmotorers sökresultat på relevanta sökningar. Detta SEO-arbete innebär att man får fler besökare till sin webbplats vilket man i sin tur sedan förhoppningsvis kan konvertera till kunder.

Inom SEO behöver man kreativitet och teknisk förståelse för att kunna förbättra företags positioner på Google och andra sökmotorer, samt för att kunna driva trafik till hemsidan. Det finns många olika faktorer som påverkar vilken placering en webbplats hamnar på. Det kan bero på allt från innehållet på hemsidan, det vill säga copyn, till antalet andra webbplatser som länkar till din webbplats.

Något som är bra att ha i åtanke är att sökmotoroptimering är ett arbete som bör göras kontinuerligt om man vill synas på första sidan på sökmotorerna samt att fortsätta göra det när man väl nått dit. Det är av stor vikt att göra sökmotoroptimering till en del av ens verksamhet och på samma sätt som ens verksamhet avstannar om man inte kontinuerligt driver den framåt, så gör även SEO det.

Med rätt webbcopy och content blir din hemsida bättre optimerad för sökmotorerna.

Vad betyder egentligen SEO?

SEO är en förkortning för det engelska uttrycket Search Engine Optimization, vilket översatt till svenska är sökmotoroptimering. SEO och sökmotoroptimering är med andra ord samma sak.

Varför bör jag synas på Google?

Google är den största sökmotorn i Sverige och enligt flera undersökningar har Google en marknadsandel på ca 95 %. Det betyder att det är viktigt att din hemsida syns på Google om du vill kunna nå så många kunder som möjligt.

 

 

Hur fungerar SEO?

Google är den största sökmotorn i Sverige och enligt flera undersökningar har Google en marknadsandel på ca 95 %. Det betyder att det är viktigt att din hemsida syns på Google om du vill kunna nå så många kunder som möjligt.

 

 

Med sökmotoroptimering syns din hemsida bättre på Google.

Öka trafiken
till din hemsida

Att ha bra synlighet på Google ger ditt företag större möjlighet att nå ut till potentiella kunder som söker efter de produkter som just du erbjuder. Sökmotoroptimering eller SEO (från engelskans Search Engine Optimization) är med andra ord livsviktigt för att ditt företag ska synas online, få fler besökare och göra fler affärer.

SEO hjälper dig att ranka högre på Google

Googles sökmotor använder sig av en stor mängd faktorer för att avgöra vilka hemsidor som är mest relevanta att visa upp och i sökresultat. En del faktorer spelar större roll än andra och vad som anses vara viktigast för att ranka högt idag kan ha mindre betydelse om en månad. Det är därför oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad när det kommer till vad Google och andra sökmotorer anser vara relevant för att kunna optimera en hemsida på bästa sätt.

Om du är intresserad av att öka trafiken till din hemsida och växa din kundbas är det viktigt att din hemsida har rätt möjligheter för att ranka högt på Google när potentiella kunder söker efter det du och ditt företag erbjuder.

Sökmotoroptimering är nyckeln till att lyckas med detta.

Vikten av
bra SEO

Eftersom vi använder internet allt mer för att hitta företag som säljer det vi vill köpa är det av stor betydelse att synas där besökarna finns. Lika viktigt som det en gång i tiden var att synas i traditionell media som lokalpressen eller telefonkatalogen är det idag att synas på nätet. Detta gör du med hjälp av SEO.

När det kommer till digital marknadsföring och att synas högt upp i sökresultatet så kan man förutom att arbeta med SEO även arbeta med SEM, eller Search Engine Marketing. Till skillnad från att med hjälp av sökmotoroptimering synas i det organiska resultatet kan du genom att annonsera via Google Ads synas högt upp i sökresultatet.

Precis som med SEO behöver du analysera och optimera dina annonser på rätt sätt för att du ska synas högre upp än dina konkurrenter på de sökord du vill synas på.

Tillsammans utgör SEO och SEM idag en väsentlig del av arbetet med att öka trafiken till din hemsida och få fler besökare och kunder. Ungefär 70% av all trafik från besökare kommer från de organiska resultaten med hjälp av SEO. Resterande 30% når din webbplats via klick från annonser och är därför ett bra komplement för dig som vill öka din relevans i sökmotorernas ögon och därmed öka din försäljning.

Utöver SEO och SEM finns det en del andra faktorer som är viktiga när sökmotorer bedömer din hemsida för att avgöra om den är mer relevant att visa upp än dina konkurrenters sidor. Några av dessa faktorer är:

Let’s play!

behöver du hjälp med sökmotoroptimering i din stad?

På effektify håller vi oss städigt uppdaterade och utvecklar strategier för att företag ska få den hjälp som krävs för att sticka ut i sin specifika bransch. Tillsammans utarbetar vi en plan som får ditt företag att synas bättre i det område du är verksam i. 

SEO i Stockholm

SEO i Göteborg

SEO i Malmö

SEO i Uppsala

SEO i Halmstad

On-page SEO

En viktig del av SEO är on-page, vilket har en mycket stor påverkan på huruvida din hemsida syns online eller inte. On-page är den synliga delen av SEO-arbetet, och inkluderar allt från att åtgärda tekniska aspekter på din hemsida till informationen som finns på din hemsida (text, bilder, videos, m.m.), samt hur denna information är strukturerad. Några faktorer som är viktiga att sökoptimera är hemsidans laddningshastighet, sidornas titlar, sidornas rubriker, sidornas bilder, sidornas URL och copy.

Men en bra hemsida syns du bättre online. Effektify hjälper dig med webbdesign.

Hemsidans
laddningshastighet

En av faktorerna som påverkar Googles bedömning av din hemsida är hur snabbt webbläsaren läser in din hemsida. Google undviker att visa upp hemsidor som laddar långsamt och därav är det till stor nackdel för dig om din hemsida har dålig laddningshastighet. Google har skapat ett verktygs som du kan ta hjälp av för att ta reda på din hemsidas laddningshastighet. Verktyget visar hur snabbt hemsidan laddar, både på mobilen och datorn. Om verktyget skulle visa lägre än 50 poäng bör du se över vad du kan göra för att förbättra laddningshastigheten.

Hemsidans titlar

En av de viktigaste faktorerna inom grundläggande SEO är en hemsidas titel. Detta beror på att sidans titel visar Google vad sidan handlar om, därför bör du också optimera alla titlar på din hemsida.

Hemsidans
rubriker

Ytterligare en viktig faktor inom grundläggande SEO är hemsidans rubriker. Även detta är något som Google lägger stor vikt vid för att kunna få en uppfattning om vad sidan handlar om. Google uppskattar struktur, därav bör din text ha en logisk rubrikstruktur där rubrikerna enkelt förklarar vad texten handlar om. En hemsida med bra rubrikstruktur uppfattar Google som högkvalitativ.

Hemsidans text

Google finner det viktigt att texten på din hemsida är strukturerad och av hög kvalitet. Google kollar även noggrant på vad din text handlar om. Att undvika konstiga meningar och stavfel är till din och din hemsidas fördel.

Hemsidans bilder

En annan viktig och grundläggande faktor inom SEO är en hemsidas bilder. Google kan inte ”se” vad bilder föreställer, istället läser sökmotorn kod, därför är det av stor vikt att bildfilernas information är optimerad.

Hemsidans url

Även hemsidans URL/webbadress är viktigt inom SEO. En URL förklarar vad en hemsida handlar om, därav är det till fördel att göra den tydlig och se till att den beskriver hemsidans innehåll.

Content

Content, eller innehåll som det kallas på svenska, är något Google finner allt viktigare. Google strävar efter att visa upp hemsidor som de anser ger deras användare bästa möjliga svar. För dig som har en hemsida innebär detta att innehållet på din hemsida är viktigt för huruvida du syns på Google eller inte när någon googlar efter det du erbjuder.

Med rätt webbcopy och content blir din hemsida bättre optimerad för sökmotorerna.
Webbcopy hjälper dig att ranka högre på Google.

I Sverige görs det varje dag mer än 50 miljoner sökningar på Internet
Syns din hemsida i dessa sökningar idag?

Sökords
analys

En sökordsanalys är viktig för att kunna välja ut ord som är av betydelse för dina affärer och för att sedan kunna optimera din hemsida utefter dessa. Ett bra och relevant sökord för ditt företag kommer generera pengar. Sökordsanalysen görs för att ta reda på hur stor sökvolymen är för sökordet, hur hög konkurrensen är för just det sökordet, samt vad sökintentionen för sökordet är så att det med all säkerhet är relevant för dig och ditt företag.

Det är viktigt att ta reda på hur stor sökvolymen är för ett sökord för att veta affärsnyttan i att synas på just det sökordet. Det är också av stor vikt att göra en bedömning av svårighetsgraden att synas på sökordet i fråga. Eftersom det enbart finns tio placeringar på första sidan på Google så måste du kunna ”knuffa ner” en av hemsidorna som redan har en av dessa placeringar. Detta betyder att det är ständig konkurrens om placeringarna på första sidan, och din hemsida måste därför vara bättre än den hemsida vars placering du vill ha.

Därav är det viktigt att ta reda på hur konkurrensen för ett specifikt sökord ser ut. Utöver detta är det även viktigt att göra en bedömning av sökintentionen för ett specifikt sökord. Google försöker konstant förstå vad för typ av information deras användare vill få fram när de gör en specifik sökning. Baserat på vad Google tror är intentionen med sökningen visas det upp hemsidor som Google anser matcha användarens sökintention bäst.

Något som också är bra att känna till är att det finns tre grundläggande typer av sökningar, informationssökningar, navigeringssökningar och transaktionssökningar. En informationssökning görs när användaren vill veta mer om något, om hur det fungerar eller hur något ska göras. En navigationssökning görs när användaren vet vad den är ute efter och använder Google för att navigera sig till rätt hemsida. En transaktionssökning görs ofta när användaren är beredd att ta ett köpbeslut.

Off-page

En annan viktig del av SEO är off-page. Off-page är det kontinuerliga arbete som ska utföras efter att arbetet med on-page är klart på hemsidan, man kan säga att det är det underhåll som krävs för att få din hemsida att behålla sin placering på Google.

När Google gör en bedömning av huruvida din hemsida är relevant vad gäller specifika sökord ser sökmotorn över innehållet på hemsidan. Dock är det inte bara innehållet Google ser över, utan sökmotorn ser även över vilka hemsidor som länkar till din hemsida.

På samma sätt som vi människor baserar många av våra köpbeslut på rekommendationer så baserar Google sina placeringar av hemsidor på ”rekommendationer” från andra hemsidor. Dessa rekommendationer är viktiga för att få upp din hemsida så högt upp som möjligt på Google. Google anser ”inlänkar” från andra hemsidor vara ”rekommendationer” till din hemsida. När Google ska bestämma huruvida din hemsida är relevant att visa upp på första sidan tar sökmotorn hänsyn till om det finns andra hemsidor som länkar till din, och ”lyssnar” till detta. Vad detta betyder är att inlänkar är en ranknigsfaktor och därmed påverkar möjligheten att synas på Googles första sida. Man kan säga att det är en grundläggande del av SEO att ha en effektiv länkstrategi.

Ett exempel som går att applicera på detta är om du planerar att byta tak på ditt hus och letar efter en byggfirma som kan utföra detta. Du har två vänner, en som arbetar som snickare, och en som arbetar som revisor. De båda rekommenderar två olika byggfirmor, vems rekommendation kommer du lyssna på? Med störst sannolikhet är det snickaren eftersom denne har mer kunskap inom ämnet. Google fungerar på samma sätt, sökmotorn lyssnar på relevanta ”rekommendationer”. Därför är det viktigt att se till att inlänknigarna till din hemsida är relevanta. Om du driver ett byggföretag och får länkar från en blogg som handlar om bygg och snickeri så anser Google den länken väga mer än en som kommer från en matblogg till exempel.

Nyfikenhet leder till kunskap. Vår kunskap inom SEO, webb design och marknadsföring är därmed enorm.