Search.

Sökmotoroptimering

Med SEO hjälper vi ert företag att synas högre upp på sökmotorer,  på de sökord som är viktiga för er.

Google Ads

Med relevanta och rätt inriktade kampanjer och annonser, ökar vi er synlighet på sökmotorerna.

Paid social.

Facebook Ads

Instagram Ads

LinkedIn Ads

YouTube Ads

TikTok Ads

Web & e-com.

Wordpress

Världens största system för att skapa hemsidor, som idag används till över 27% av alla webbplatser på internet.

Shopify

En komplett handelsplattform som låter företag starta, utveckla och sälja produkter och tjänster online.

Kontakta oss.

  [text Företag placeholder "Företag"]

  We simplify business growth

  Halmstad
  Nässjögatan 12B, 302 47
  Halmstad, Sverige
  Berlin
  Köpenicker Chaussee 4, 10317
  Berlin, Tyskland

  Search.

  Sökmotoroptimering

  Google Ads

  Paid social.

  Facebook Ads

  Instagram Ads

  LinkedIn Ads

  YouTube Ads

  TikTok Ads

  Web & e-com.

  Wordpress

  Shopify

  Kontakta oss.

   [text Företag placeholder "Företag"]

   TikTok
   ads

   TikTok har över 800 miljoner aktiva användare månatligen, vilket gör det till en av världens snabbast växande appar. Detta innebär att det är en stor fördel att synas på appen, speciellt om man vill nå de som är mellan 16-24, då de utgör 41 % av användarna.

   Annonsera med Instagram-annonser

   Olika sätt att annonsera
   med TikTok Ads

   Det finns olika sätt att använda sig av TikTok Ads på, in feed video-ads, pre roll-ads and branded hashtag challenge. In Feed video-ads är videos som kommer upp medan användaren skrollar. Pre roll-ads är videos som som startar så fort appen öppnas. Branded hashtag challenge är videos som uppmuntrar andra användare att delta i utmaningen och använda hashtagen i fråga, och på så vis sprida varumärkeskännedom. För de flesta av dessa alternativ behövs en TikTok account manager.

   De tre kategorierena
   av TikTok ads

   Annonser som skapas genom TikTok Ads Manager är strukturerade i tre kategorier, “kampanjer”, “annonsgrupper” och “annonser”. Det första steget till att annonsera på TikTok är att skapa en “kampanj”, vilket också innebär att du behöver bestämma dina mål med kampanjen och vad du vill att det slutgiltiga resultatet av dina annonser ska vara. I denna kategori sätter man kampanjmål, man sätter en budget för kampanjen och man skapar en annonsgupp.

   Det andra steget till att annonsera på TikTok är att skapa en annonsgrupp, vilket innebär att du kan specificera målgrupp, budget, schema och optimerade mål för varje annonsgrupp. Du kan välja antalet annonser i varje annonsgrupp för att sedan kunna jämföra resultatet av dessa och utifrån det sedan optimera annonsgrupperna utifrån resultatet.

   Det tredje steget till att annonsera på TikTok är att skapa annonserna, vilket är vad du slutligen presenterar till din målgrupp, det vill säga det de kommer se. Detta görs genom att namnge annonserna, välja format för annonserna, ange detaljer om annonserna och lägga till tracking.

   Annonsera med Instagram-annonser

   Nå ut till över 800 miljoner människor månatligen genom att annonsera med TikTok Ads.

   Annonsera med Instagram-annonser

   Analysera dina
   TikTok-annonser

   Efter att du har skapat dina annonser i TikTok Ads Manager och kört de ett tag är det dags för att analysera hur annonserna har gått. I TikTok Ads Manager finns det två sätt att göra detta på, antingen från en makrosynpunkt eller en mikrosynpunkt.

   När man analyserar datan utifrån en makrosynpunkt ser man över den allmänna datan från alla kampanjer, och för att få ett fågelperspektiv på din samlade data är det bästa alternativet att kolla på sidan “Dashboard”. Mikrosynpunkt däremot, innebär att man fokuserar på detaljerna i kampanjerna och gräver djupare i dessa. För att bättre förstå resultatet av kampanjerna, annonsgrupperna och annonserna använder man sig av sidan “Campaign”.

   Sidan “Dashboard” bör vara det första du använder dig av då du med den kan hålla dig uppdaterad vad gäller resultat, ad spend, och den allmänna statusen för dina kampanjer. På sidan “Campaign” däremot, kan du djupdyka i alla detaljer för dina kampanjer, annonsgrupper och annonser. Här kan du även göra saker så som att filtrera dina kampanjer, anpassa formatet för att att lättare analysera datan och se över detaljerad data för varje kampanj, annonsgrupp och annons.