Kristianstad- sökmotoroptimering

Seo Kristianstad

Behöver du hjälp med SEO i Kristianstad? SEO kan vara krångligt, kontakta därför vår SEO-byrå, Effektify! På samma sätt som du lyckades hitta vår hemsida när du sökte efter SEO Kristianstad kan vi hjälpa dig och din verksamhet synas när dina potentiella kunder söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom sökmotoroptimering/SEO. Vi är det givna valet för dig som söker efter en byrå som kan hjälpa dig med en SEO-analys och optimeringen av din hemsida så att den syns bättre på de olika sökmotorerna.

SEO Kristianstad

Det är ingen nyhet att synlighet skapar möjligheter för företag – både genom traditionell marknadsföring och digital marknadsföring. Att öka digital synlighet på olika sökmotorer ökar också chansen att besökarna till hemsidan ökar, och därmed fler kunder som sedan genererar större försäljning. Det finns många sätt att arbeta med digital marknadsföring på, och Effektify är inte enbart en SEO-byrå, vi är en byrå som arbetar med allt inom digital marknadsföring, både i Kristianstad och resterande Sverige. Vi hjälper våra kunder öka digital trafik och antal besökare till sin hemsida genom optimering och genom att förbättra hemsidan, och på så sätt även påverka deras resultat samt bidra till att deras ranking är bra på olika sökmotorer. Kunden är alltid i fokus hos oss!

Hur fungerar SEO i Kristianstad?

 

SEO står för det engelska uttrycket Search Engine Optimization, vilket översatt till svenska är sökmotoroptimering. SEO/sökmotoroptimering består av många olika delar och är en viktig faktor för dig som vill att dina potentiella kunder ska hitta din webbplats när de gör sökningar på tjänster eller produkter som du erbjuder. Enkelt förklarat innebär SEO att optimera din webbplats så att den syns på de olika sökmotorerna. Syftet med SEO är att synas så högt upp på Google (och andra sökmotorer) som möjligt på sökord som är relevanta för dig och ditt företag. Google analyserar faktorer så som huruvida din webbplats är relevant och hur den är uppbyggd, hur många, samt vilka som länkar till din webbplats och det innehåll du har på din webbplats för att sedan avgöra vilken placering du hamnar på.

Lokal sökmotoroptimering i Kristianstad
Ta dig till toppen på Google med lokal SEO.

Sökmotoroptimering

Syftet med SEO är att synas så högt upp på Google (och andra sökmotorer) som möjligt på sökord som är relevanta för dig och ditt företag.

Google analyserar faktorer så som huruvida din webbplats är relevant och hur den är uppbyggd, hur många, samt vilka som länkar till din webbplats och det innehåll du har på din webbplats för att sedan avgöra vilken placering du hamnar på.

SEO består huvudsakligen av tre delar, analys av sökord, on-page och off-page. En analys av sökord är viktigt för att kunna finna de specifika sökfraser som är relevanta för dig och som gynnar dig och din verksamhet. Vid denna typ av analys kollar man på konkurrenter, antal sökningar på sökordet i fråga, huruvida sökintentionen är rätt m.m. Det är viktigt att konkurrensen inte är för hög men att det fortfarande är många sökningar på sökfrasen för att det ska vara gynnsamt att fokusera på sökordet i fråga. On-page-optimering är också en viktig del av sökmotoroptimering, det är det arbete som utförs på din hemsida. On-page innebär optimering av hemsidans innehåll, bland annat texter, rubriker, meta-titlar och meta-beskrivningar på hemsidan. Tanken är att optimera detta innehåll utifrån de utvalda sökorden. Off-page är det arbete inom sökmotoroptimering som görs utanför hemsidan, så som att skicka rätt länkar till din hemsida. Dessa tre delar utgör en framgångsrik SEO-strategi och bidrar till bättre synlighet när någon söker efter det du erbjuder på en sökmotor.

 

Google utvecklas ständigt – därför måste också SEO göra det

Det är ett faktum att företag som satsar på sökmotoroptimering ser en positiv skillnad på resultaten och trafiken efter att denna strategi har implementerats och efter att man börjat optimera webbplatsen i fråga. Arbetet med sökmotoroptimering utvecklas och ändras ständigt eftersom Google gör det, sökmotorn uppdateras ofta och därför är det av stor vikt att hänga med.

Detta innebär att även företag som arbetar med sökmotoroptimering bör se över sin strategi regelbundet för att fortsätta vara aktuella.

Vi på Effektify anser det vara av stor betydelse att hålla oss uppdaterade och att ständigt utvecklas inom sökmotoroptimering för att kunna utföra vårt arbete så bra som möjligt och erbjuda våra kunder bästa möjliga service.

Lokal SEO – Kristianstad

 

Lokal SEO, eller lokal sökmotoroptimering som det också kallas, skiljer sig något från SEO på nationell nivå. Den största skillnaden är konkurrensen, den är betydligt större på nationell nivå. För många branscher är det relevant att enbart synas lokalt online då deras tjänster eller produkter är avsedda att säljas lokalt. Om du exempelvis behöver hjälp av en rörmokare så kommer du troligtvis söka på “rörmokare” plus din stad eftersom det är vad som är relevant för dig.

En viktig del av lokal SEO är att tydliggöra var du befinner dig och i vilka orter du verkar på din hemsida, både för dina kunders skull, men också för Google så att sökmotorn anser din hemsida vara relevant när den gör en analys av den. För att lyckas med lokal SEO i Kristianstad behövs det även tas hänsyn till vissa tekniska åtgärder bakom webbplatsen. Detta gör det lättare för Google att begripa vilka geografiska områden sökmotorn ska förknippa dig och ditt företag med, och därmed får du också bättre synlighet.

Ranka högre med rätt innehåll

 

Innehållet på din hemsida är en viktig del av SEO då det ska finnas en relevans i det för att kunna öka den digitala trafiken till din hemsida, men samtidigt måste man också arbeta med att implementera relevanta sökord i texten för att få hemsidan att ranka högre. Det är mycket att tänka på, därför hjälper vi dig gärna med detta och alla andra delar av sökmotoroptimering i Kristianstad, så att du får så bra resultat som möjligt.

Let’s talk local SEO!

10 + 2 =

Google My Business (GMB)

 

Om du driver ett lokalt företag som verkar inom ett avgränsat geografiskt område är det av stor vikt för dig att finnas på Google My Business. Denna tjänst fungerar som ett skyltfönster för ditt företag, och genom att du använder dig av den kan du avgöra hur du vill att ditt företag ska presenteras på Googles sökresultat och Google Maps. Det är viktigt att du använder dig av Google My Business då det är det sökresultatet som Google visar om du söker efter lokala företag. Google visar resultatet som en lista av de olika aktuella lokala företagen ovanför de organiska sökresultaten. Denna tjänst är kostnadsfri, och en ytterligare fördel förutom att synas på Googles sökresultat, är att du även kan synas i Google Maps om ditt företag är registrerat på Google My Business. Om någon gör en sökning på exempelvis “frisör” + en plats så visas lokala företag som använder sig av tjänsten och är registrerade på GMB upp på kartan. Detta skapar mer trafik till din hemsida, vilket i sin tur bidrar till mer försäljning.

 

Hur arbetar vi på Effektify med SEO?

 

Eftersom det finns lång erfarenhet och stor kompetens inom SEO på vår byrå så är vi säkra på att den SEO-strategi vi har utvecklat kommer bidra till att du når dina uppsatta mål. Vår SEO-strategi består av en omfattande process som bygger på väl genomtänkta steg.

Det första vi gör är att analysera din webbplats för att avgöra vad som behöver åtgärdas. Därefter gör vi en sökordsanalys för att finna de sökord som hade kunnat vara gynnsamma för din verksamhet, i samband med detta ser vi även över sökintentionen, antal sökningar, samt konkurrenser för sökordet i fråga. Efter detta bokar vi in ett möte med dig för att tillsammans bestämma vilka sökord vi ska arbeta med, och sedan börjar vårt arbete med on-page och off-page. Detta innebär att vi bl.a. hjälpa dig med att arbetet kring att skriva meta-titlar, meta-beskrivningar och rubriker, och att skicka länkar till din webbplats för att få den att ranka högre på Googles sökresultat.

Vi anser det vara viktigt med långsiktiga relationer med våra kunder, och för att uppnå detta tror vi att transparens är viktigt. Därav får du en rapport från oss varje månad med information om placeringen för dina sökord, rapporten inkluderar vilken placering sökorden har för tillfället, vilken placering de hade vid start, samt hur mycket placeringarna har ändrats under månadens gång.

 

Om Kristianstad

 

Kristianstad är en tätort i Skåne, med drygt 86 000 invånare i kommunen och ca 40 000 som bor i staden Kristianstad (https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/befolkning/). Staden grundades år 1614 av den danske kungen Kristian IV,efter Kalmarkriget. Dock fick Kristianstad stadsprivilegier först år 1622, och blev en svensk stad år 1658 vid freden i Roskilde. När staden grundades var tanken att den skulle användas som en stad för försvar, hantverk och handel, och handelstraditionen finns kvar än idag, vilket syns på den kompakta stadskärnan som har många butiker och serveringar. År 2014 utsågs Kristianstad till Årets stadskärna.

I Kristianstad hittar du spännande natur, och det finns få platser där det finns så rik och varierad natur som vattenriket runt Kristianstad. Därav har området utsetts till Biosfärområde av Unesco, vilket innebär att området är ett praktexemplar på hur man kan bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt.

Har du ett företag i Kristianstad och vill att nya kunder ska hitta din hemsida? Vår SEO-byrå, Effektify hjälper dig gärna med SEO i Kristianstad! Vi hjälper företag i hela Sverige att synas på sökresultaten, förbättra sin ranking och uppnå sina mål genom digital marknadsföring, våra tjänster inkluderar allt från SEO och Google Ads till att bygga hemsidor. Kontakta oss för en SEO-analys och annan hjälp med digitala lösningar till ditt företag i Kristianstad (och resterande Sverige). Sökmotoroptimering/SEO kan vara krångligt, låt därför oss utföra ditt arbete med SEO åt dig!