Effektify

Sammanfattning

  • Googles Gary Illyes bekräftar att H1- och titel-taggar inte behöver matcha och betonar användarupplevelsen.
  • Titel-taggar ska ge en bred beskrivning, medan H1-taggar ska ge specifika avsnittsdetaljer.
  • Google använder olika sidmoment, inklusive titlar och rubriker, för att skapa exakta titel-länkar i sökresultat.

Googles Gary Illyes har klargjort att H1-taggar och titel-taggar inte behöver matcha. Istället bör fokus ligga på att förbättra användarupplevelsen. Titel-taggar ska ge en kortfattad, bred beskrivning av sidans innehåll och vara unika för varje sida för att undvika redundans. H1-taggar ska å andra sidan ge detaljerad och specifik information som är relevant för det avsnitt de rubrikerar.

Illyes förklarade att Google skapar titel-länkar i sökresultat genom att överväga en mängd olika element från sidan, inklusive titlar, rubriker och annan framträdande text. Denna metod säkerställer att titel-länkarna korrekt speglar sidans innehåll, vilket ger användarna den mest relevanta informationen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan webbansvariga och SEO-proffs optimera sina sidor mer effektivt för både sökmotorer och användare.

Läs hela artikeln här.