Effektify

Sammanfattning

• 64% av brittiska konsumenter föredrar personlig marknadsföring genom generativ AI.

• Konsumenter förväntar sig ansvarsfull användning av data, med 92% som betonar vikten av dataintegritet.

• Marknadsförare antar generativ AI försiktigt, med 38% som redan använder det och 56% som säkerställer kvalitetskontroll.

En studie av Adobe visar att 64% av brittiska konsumenter stödjer användningen av generativ AI i marknadsföring och uppskattar personliga rekommendationer. Dock betonar 92% vikten av ansvarsfull dataanvändning och integritet. Konsumenter är bekväma med att personlig data som ålder och kön används, men är mindre bekväma med etnicitet och webbhistorik. Marknadsförare ser generativ AI som ett viktigt verktyg för personalisering, med 38% som redan implementerar det och 25% som använder det för att skapa meddelanden och innehåll. Trots entusiasmen är 56% av marknadsförarna försiktiga med att bibehålla kvalitet och pålitlighet i AI-genererat innehåll.

Läs hela artikeln här.